Bản đồ địa điểm

PING DIAMOND HOTEL CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 76 Phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (024) 32 013 023

Thư điện tử: info@pinghotel.vn

Bài viết liên quan

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?